Twój koszyk

Polityka prywatności

Administratorem strony www.piosenkanaszkle.pl jest HR KU e-commerce.
Możesz się z nami skontaktować mailowo pod adresem bok@piosenkanaszkle.pl.

I. W jakim celu pozyskujemy od Ciebie dane i jak je przetwarzamy.

1. Formularz kontaktowy. Masz możliwość skontaktowania się z nami poprzez przesłanie zapytania za
pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na naszej stronie. W takim przypadku
podajesz nam swoje imię, adres e-mail oraz inne informacje w treści wiadomości, które mogą zawierać
dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt za
pomocą formularza. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) wyrażona podczas zainicjowania z nami kontaktu. Przetwarzanie po zakończeniu kontaktu
odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanego
z archiwizacja korespondencji na potrzeby wewnętrzne. Podane przez ciebie dane osobowe są
przetwarzane w celu odpowiedzi na twoja wiadomość i będą przechowywane przez czas archiwizacji
korespondencji. Masz prawo dostępu do historii korespondencji (jeśli podlegała archiwizacji) oraz masz
prawo domagać się usunięcia korespondencji, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na
nadrzędne interesy Administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

2. Formularz zamówienia. Dokonując zakupu produktu lub usługi w naszym serwisie jesteś zobowiązany
do wypełnienia formularza zamówienia oraz podania w nim danych niezbędnych do sfinalizowania
procesu sprzedaży.
Zostaniesz poproszony o podanie: imienia i nazwiska, danych firmy (jeśli dotyczy), adresu do wysyłki
towaru, adresu e-mail i numer telefonu. Jeśli dodatkowo poprosisz o wystawienie faktury będziesz
zobowiązany do podania danych umożliwiających jej wystawienie. Dane obowiązkowe, które są
niezbędne do złożenia zamówienia w naszym serwisie zostały oznaczone gwiazdką. Podanie tych
danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać zamówienia w naszym serwisie. Podane przez
ciebie dane przetwarzamy w celu:
– realizacji zamówienia co jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
– do celów statystycznych i analitycznych co jest naszym uzasadnionym interesem
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz
aktywności Użytkowników a także ich preferencji mający na celu poprawę jakości oraz
adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
– ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi co jest naszym uzasadnionym
interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), który polega na ochronie naszych praw;
– marketingowych Administratora co jest naszym uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit f
RODO), który polega na przedstawianiu naszej oferty klientom;
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu, do którego zostały zebrane lub w
przypadku danych których przetwarzanie wymaga Twojej zgody do momentu jej wycofania.

3. Komentarze. Aby umieścić komentarz do wpisu na naszej stronie musisz wypełnić formularz, w którym
podajesz nam swoje imię i adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dodać
komentarz. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
wyrażona poprzez dodanie komentarza.

Twoje dane przetwarzane są w celu opublikowania komentarza i będą przetwarzane przez okres
funkcjonowania komentarzy na stronie, chyba, że wcześniej zwrócisz się do nas z prośbą o jego
usunięcie, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

4. Bramka Płatnicza. Podczas dokonywania zakupu produktu czy usługi dokonujesz płatności za
pośrednictwem dostawcy systemu płatności internetowych w bramce płatniczej. Jest to funkcjonująca
aplikacja, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i
która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu
zrealizowania internetowych transakcji płatniczych (np. płatności kartą kredytową, on-line, bankowe
przelewy internetowe, PayPal). Podczas dokonywania płatności zostaniesz poproszony o udostepnienie
danych niezbędnych do zainicjowania procesu płatności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
niezbędne, aby dokonać zapłaty za produkt czy usługę. Podstawą prawną przetwarzania tych danych
jest realizacja umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze dostawcy usługi do mementu, gdy nie są już
potrzebne do osiągniecia celu, do którego zostały zebrane. Z dostawcą usługi Administrator spisał
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

II. Polityka cookies
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić ci najlepsze doświadczenia związane z jej
wykorzystaniem. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na twoim urządzeniu końcowym
(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
Cookies pozwalają nam:
– zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
– poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
– ulepszać funkcje dostępne dla ciebie na stronie,
– korzystać z narzędzi analitycznych,
– korzystać z narzędzi marketingowych,
– korzystać z systemu komentarzy,
– wyświetlać na stronach filmy z serwisu YouTube oraz Vimeo,
– zapewniać funkcje społecznościowe.
Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest ci informacja na temat stosowania plików cookies.
Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies
zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki
cookies lub zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików
cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych,
które stosują cookies.

Rodzaje plików cookies i technologii śledzących na naszej stronie
1. Pliki dziennika. Za każdym razem, kiedy odwiedzasz naszą stronę system automatycznie zbiera
informacje oraz dane z Twojego komputera. Twoje dane w plikach dziennika przechowywane są w celu
zapewnienia funkcjonalności usług, optymalizacji serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa systemów
informatycznych. Są to następujące dane: protokół internetowy; adres IP; URL serwisu, z której
nastąpiło przekierowanie i z której nastąpiło żądanie pliku; data i godzina dostępu; typ przeglądarki i
system operacyjny; odwiedzana przez użytkownika strona; ilość przekazanych danych; status dostępu
(plik przesłany, plik nie znaleziony itp.), czas trwania i częstotliwość użycia. W przypadku uzyskiwania
dostępu do mobilnych aplikacji zbierane są poniższe dane i informacje: protokół internetowy; adres IP;

data i godzina dostępu; typ urządzenia i system operacyjny; ilość przekazanych danych; status dostępu
(jak np. plik przesłany, plik nie znaleziony itp.); czas trwania i częstotliwość stosowania. Tymczasowe
przechowywanie przez system adresu IP jest niezbędne, by umożliwić realizację usług na komputerze
użytkownika. Do tego celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO). Twoje dane są przechowywane na serwerze do mementu, gdy nie są już potrzebne do
osiągniecia celu, do którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępniania serwisu, ma
to miejsce w chwili zakończenia danej sesji. Dane zbierane w dziennikach są niezbędne do
funkcjonowania serwisu w związku z czym użytkownik nie ma możliwości wniesienia sprzeciwu do ich
przetwarzania.
2. Google analitics. Aby analizować użycie naszego serwisu przez użytkowników zainstalowaliśmy na niej
narzędzie, które umożliwia nam tworzenie raportów aktywności na stronie, mierzenie skuteczności treści
oraz świadczenie innych usług dotyczących korzystania z serwisu i internetu. Nasza strona korzysta z
usługi „Google Analytics“ świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street,
Dublin, Ireland). Usługa korzysta z plików cookie: plików tekstowych przechowywanych na urządzeniu
użytkownika. Informacje zebrane przez pliki cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google i tam
przechowywane. Stosujemy anonimizację polegająca na skracaniu adresów IP co uniemożliwia
powiązanie adresu IP z użytkownikiem.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
Dane te będą zatrzymane przez Google przez okres 26 miesięcy; ze względu na skrócenie adresu IP
nie dojdzie do przechowywania żadnych danych osobowych. Masz możliwość zablokowania
przechowywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez odpowiednią konfiguracje przeglądarki.
Możesz też użyć wtyczki do przeglądarki aby zablokować przesyłanie informacji do Google. Link do
wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. Przycisk Facebook. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Facebook Ireland Ltd., 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Treść z serwerów Facebook jest
pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu, używając odpowiedniego przycisku. Kiedy
odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Facebook, Facebook może
powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami. W tym
przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).
4. Przycisk Instagram. Nasza strona korzysta z przycisku dostarczonego przez Facebook Ireland Ltd., 4
Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Treść z serwerów Facebook jest
pobierana, kiedy uzyskujesz dostęp do naszego profilu na instagramie, używając odpowiedniego
przycisku. Kiedy odwiedzasz naszą stronę będąc jednocześnie zalogowanym przez konto Instagram,
Facebook może powiązać twoje zachowanie podczas przeglądania naszej strony z innymi informacjami.
W tym przypadku zastosowanie ma polityka ochrony danych Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f
RODO).

III. Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. Prawo do przenoszenia danych,
4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio
wyraziłeś taką zgodę,
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych
osobowych.
IV. Odbiorcy Twoich danych osobowych
W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje nam udostępnienie zebranych danych
organom państwowym, będziemy zobowiązani takie dane udostępnić.
Ponadto Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług księgowych,
dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług kurierskich, dostawcom usług prawnych, dostawcom usług
i oprogramowania IT wspomagającego zarządzanie stroną sklepu, dostawcom usług w zakresie hostingu
poczty elektronicznej i strony internetowej, bankom oraz innym instytucjom finansowym w zakresie
realizacji płatności, właścicielom serwisu społecznościowego (np. facebook). Jeżeli chcesz poznać
listę podmiotów, którym udostępniamy bądź powierzamy Twoje dane osobowe skontaktuj się z nami.
V. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy zwłaszcza w przypadku,
gdy dostawcy usług wykorzystanych w serwisie posiadają siedzibę lub serwery poza OEG. Jeżeli taki
transfer będzie miał miejsce to zawsze w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są m.in.
standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym
dane mającym siedzibę w krajach trzecich, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

VI. Przepisy końcowe
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące
prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać
standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

© piosenkanaszkle.pl 2020

Home
Produkty
Koszyk